Đoàn Hội Thao Của Các Sở Tài Nguyên Môi Trường – Đồng Bằng Nam Bộ Dùng Bữa Tối Tại Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu