Du Lịch Hương Sen Cần Thơ – Tổ Chức Tiệc Tại Khu Du lịch Nhà Mát Bạc Liêu

Ngày 26 tháng 7 năm 2018, Du lịch Hương Sen Cần Thơ tổ chức tiệc cho Sở tài nguyên môi trường – ở khu du lịch nhà mát.