DU KHÁCH VÀ ĐOÀN DU LỊCH NẺO VIỆT ĐỒNG THÁP – ĐẾN KHU DU LỊCH NHÀ MÁT BẠC LIÊU