Chuẩn bị vào cổng tắm biển nhân tạo và tham quan tại KDL Nhà Mát ...