Ngày nay, đã có nhiều đổi thay tại miệt miền Tây, những khu du lịch, vui chơi giải trí quy ...