Tắm Biển Nhân Tạo

Biển tắm Nhân tạo (Biển Tiên Rồng) là một trong những điểm tiêu biểu và thu hút du khách..