Sự Kiện – Hội Thảo Của Các Cơ Quan, Đơn Vị Các Tỉnh ĐBSCL Liên Tiếp Tổ Chức Ở Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu