KHÁCH SẠN

1/ Khu du lịch nhà mát
– Đã xây dựng và hoạt động: Resort nhà mát 62 phòng ( 24 phòng Bungalow và 38 phòng khách )


– Đang xây dựng: Khách sạn 5 sao cây đờn kìm ( 100 phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao và 22 phòng Bungalow )


2/ Khách sạn Ngân Trang


– Phòng nghỉ
– Dịch vụ Massage
– Dịch vụ karaoke