ĐOÀN TRƯỜNG THCS THẠNH PHÚ MỸ XUYÊN SÓC TRĂNG ĐẾN KHU DU LỊCH NHÀ MÁT BẠC LIÊU