Đoàn Nghệ Sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam Đến Tham Quan Và Sáng Tác Tại Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu.