Đoàn Du Lịch Nẻo Việt Đến Tham Quan, Vui Chơi Giải Trí Ở Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu