Đoàn Bảo Việt sinh hoạt câu lạc bộ đẳng cấp quý III năm 2022 tại Khu Du Lịch Nhà Mát Bạc Liêu.