Bảo Toàn đầu tư khu thương mại

 

Hệ thống phân phối đóng vai  trò trung gian, là “cầu nối  thông tin” từ phía nhà sản  xuất tới khách hàng và ngược  lại. Là một thương hiệu thuần  Việt, hệ thống siêu thị Nhà  Mát ngay từ những ngày đầu  thành lập đã nhận thấy sứ  mệnh lịch sử “làm cầu nối và  là người bạn đồng hành của  hàng Việt với người tiêu dùng  Việt”, quyết định lựa chọn  con đường: Nhà Mát là siêu  thị kinh doanh hàng Việt, là  nhà phân phối thuần Việt.

Trong suốt quá trình  hoạt  động, Nhà Mát nỗ lực phát huy  tốt hơn vai trò nhà phân phối  hiện đại bằng việc xây dựng,  thực hiện và phát triển chiến  lược “nội địa hóa”, ưu tiên  thực hiện chương trình khuyến  mãi dành cho các sản phẩm  Việt, tích cực hưởng ứng  chương trình “Đưa hàng Việt  về nông thôn”.

Cùng các nhà sản xuất uy tín  trong nước, hàng hóa chất  lượng, nguồn cung cấp ổn định, Nhà Mát hợp tác để phát  triển hàng nhãn riêng Nhà Mát  nhằm đa dạng hóa lựa chọn cho  khách hàng vừa hỗ trợ các  doanh nghiệp gia tăng sản  lượng, tối ưu hóa công suất,  máy móc, thiết bị và quy  trình công nghệ.

Với những chính sách trên và  nhờ tác động của chương trình  “Tự hào hàng Việt”, Nhà Mát  đã tạo được những tác động  đáng kể đến cả 2 chủ thể  trong mối quan hệ tiêu dùng:  doanh nghiệp Việt và người  tiêu dùng Việt, góp phần giúp  các sản phẩm sản nội đáp ứng  nhu cầu khách hàng, tạo niềm  tin nơi người tiêu dùng.